Oudervereniging

OUDERVERENIGING

De oudervereniging is de groepering van alle ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen. Via deze vereniging participeren de ouders aan het schoolgebeuren en zijn zijn betrokken bij de opvoeding van hun kind. Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding met het schoolbestuur en het schoolteam.

De ouders (oudervereniging) zijn vertegenwoordigd in de schoolraad. Op die manier is de oudervereniging betrokken bij de besluitvorming van bepaalde zaken. De oudervereniging ondersteunt schooltaken en activiteiten van de school. Zij kan ook adviserend optreden bij zaken die noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn van de kinderen.

De eigen initiatieven sluiten aan bij de schoolvisie en het schoolleven. Dit gebeurt steeds in afspraak en met de goedkeuring van de directie. De aankoop van didactisch materiaal gebeurt steeds via de school.

Onze school is een dynamische oudervereniging rijk. Zij organiseert jaarlijks feestelijke momenten waarvan de opbrengst gebruikt wordt om projecten die ten goede komen aan de kinderen en de school uit te werken. De voorbije jaren werd het volgende gerealiseerd: financiële bijdrage muziekinstallatie, inrichting gymzaal, inrichting van de speelplaats en speelweide, inrichting van de werfkeet, financiële bijdrage voor de aankoop van een touchscreen L1/L2/L3/L4, inrichting van de speelweide, bovenverdieping, snoezelruimte, ...

Naast de feestmaaltijden worden ook vormende avonden of activiteiten georganiseerd: een bosactiviteit, de Katogentocht, een kinderfuif, een rommelmarkt, actie’ Kom op tegen kanker’ (bloemenverkoop), juwelen en bloemstukjes maken, een gezinsfietstocht, de zwerfvuilactie, een muzikale bingoavond, een valentijnsavond, een quiz …

Wilt u graag deel uitmaken van de oudervereniging of helpen op de activiteiten aarzel dan niet om contact op te nemen met Ann Vandermeulen 0477/71 90 87.