Visie

Visie basisschool ‘t Veld


Onze school, ’t Veld ligt letterlijk op wandelafstand van het provinciaal domein ’t Veld.

Een school met een kloppend hart voor kinderen én natuur.

Op onze school kent iedereen elkaar!

Heldergroen als ‘gezonde’ kleur voor groei: de kleur van de hoop.

We geloven in een mooie toekomst voor ieder kind.

’t Veld staat voor:

Talenten - Veerkracht - Eigenheid - ‘Leer’kracht - Dialoog


TALENTEN

Elk kind mag de beste versie van zichzelf worden, met zijn eigen talenten en kwaliteiten. We gaan op zoek om die talenten van ieder uniek kind echt goed te leren kennen.

Vanuit ons leerplan willen we alle kinderen ruime ontwikkelingskansen bieden om te groeien als persoon, op alle vlakken.


VEERKRACHT

Met onze vorming (leren en opvoeden) hebben we kinderen voor ogen die uitgroeien tot ‘veerkrachtige personen’. ‘Veerkrachtig’ wil zeggen: elk kind kent zichzelf, durft ontdekken, maakt bewuste keuzes en staat vol zelfvertrouwen in het leven.


EIGENHEID

Wij zijn een school waar kinderen en leraren leren van en met elkaar: wij willen ‘leer’-kracht prikkelen en stimuleren bij kinderen door en met onze ‘team’-kracht als personeelsleden. Op die natuurlijke manier komen kinderen tot actief onderzoeken, beleven, spelen en samen-leren.

We geven geduldig richting, waarbij kinderen op een realistische, ambitieuze en creatieve wijze hun eigen ontwikkel- en ‘leerkracht’ op het spoor komen.


LEER-KRACHT (de innerlijke kracht om tot leren te komen)

We zetten doelgericht in op ‘brede zorg’ vanuit onze verscheidenheid en expertise als team.

Door onze ‘zorg op maat’ brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau van elk uniek kind.

We hebben aandacht voor transparante communicatie met het kind, de ouders en ondersteunende partners.


DIALOOG

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. We gaan op zoek om respectvol om te gaan met wat eigen en wat anders is, zodat we kunnen bijdragen aan een verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen.

We laten alle kinderen kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We laten ruimte voor vragen en twijfels. We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal.We vormen kinderen tot wereldburgers die hun persoonlijkheid ontplooien,

die initiatief nemen en die verantwoordelijkheid opnemen.

Dit voor nu en in de toekomst.