Team

Directeur

Koen Ameye

Secretariaat

Hanne Carton

Eerste kleuterklas

Els Callens

Tweede kleuterklas

Angelien Devlieghe

Derde kleuterklas

Veronique Vandendriessche

Kinderverzorgster

Els Dhaene

Zorgcoördinator kleuter

Angelien Devlieghe

Bewegings-opvoeding kleuter

Angelien Devlieghe

Eerste leerjaar

Lisa Soenens

Tweede leerjaar

Benedicte Vullers

Derde leerjaar

Hilde Defour

Derde leerjaar

Dominique Stikkers

Vierde leerjaar

Inge Verhiest

Vijfde leerjaar

Charissa Beel

Zesde leerjaar

Sien Verschuere

Zorgcoördinator lager

Dominique Stikkers

Ambulante leerkracht

Sien Verschuere

Bewegings-opvoeding lager

Janne Nachtergaele

Onderhoud en eetzaal

Marieline Verlinde

Voor- en naschoolse opvang

Conny Debruyne

Middagtoezicht

Kelsey Vergote

Hulp in de eetzaal


Preventieadviseur

Franky Polfliet

ICT-coördinator

Jasper Cuvelier

ICT-coördinator

Jens Declerck

Brugfiguur

Hanne Demeurisse